Zapraszamy na 1-dniowy kurs

Certyfikowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

organizowany przez

WUM Investment Sp. z o.o.

Aspekty odpowiedzialności prawnej lekarza oraz mechanizmy
stosowania przepisów prawa w praktyce

23 listopada 2019 r. – godz. 09:30 – 16.30 

Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu różnicowania odpowiedzialności prawnej oraz zapoznanie uczestników z zasadami stosowania prawa w praktyce lekarskiej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, menedżerów placówek medycznych, jak również pozostałego personelu medycznego zaangażowanego w udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Program szkolenia:

Ryzyka związane z wykonywaniem zawodu lekarza

 • Zasady wystawiania recept lekarskich i odpowiedzialność z tytułu refundacji z NFZ
 • Prawa lekarzy związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych a prawa pacjenta
 • Prawa lekarza – case study ze szkoleń
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Leki biologiczne, biopodobne, referencyjne i generyczne
 • Zasady dokonywania zakupów produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych; Zamówienia publiczne na leki
 • Programy lekowe
 • Stosowanie leków poza wskazaniami (off label)
 • Receptariusz szpitalny

E – zdrowie, Zasady wykonywania zawodu lekarza

 • Odpowiedzialność prawna lekarza wobec pacjenta, w tym za zdarzenia medyczne
 • Ochrona danych osobowych – jak przygotować się do RODO
 • Analiza ryzyka w działalności placówki medycznejrodzaje ryzyka w placówce medycznej, identyfikacja i klasyfikacja ryzyka w placówce medycznej, skuteczne zarządzanie ryzykiem
  w placówce medycznej
 • Zarządzanie relacjami z zewnętrznymi, przeciwdziałanie korupcji – źródła ryzyka
  w relacji z podmiotami zewnętrznymi, zapobieganie sytuacjom ryzykownym, komunikacja podmiotami zewnętrznymi

 Szkolenie poprowadzą:

 1. Radca prawny, legislator – Adam Twarowski
 2. dr n. prawnych – Janusz Jaroszyński
Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: 

Centrum Biblioteczno-Informatyczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
ul. Żwirki i Wigury 61, Sala 124
02-091 Warszawa
kursy@wuminvestment.com
tel. 22 57 20 485

Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto   

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo prosimy zgłaszać:
– za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line na stronie www.wuminvestment.com zakładka – Oferta szkoleniowa
– za pomoc formularza zgłoszeniowego przesłanego pocztą elektroniczną: kursy@wuminvestment.com
– Telefonicznie: 22 57 20 485

Po zgłoszeniu uczestnictwa należność prosimy wpłacić na konto: Bank Millennium SA
94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika)

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych ( wymagane oświadczenie uczestnika).

Zapraszamy i do zobaczenia!