Zapraszamy na 1-dniowy, intensywny kurs

Certyfikowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

organizowany przez

WUM Investment Sp. z o.o.

Bronchoskopia w Oddziale Intensywnej Terapii

20 października 2019 r. – godz. 09:00 – 19:00 

Plan kursu obejmuje wykłady i warsztaty prowadzone na zaawansowanych fantomach i najnowocześniejszych symulatorach bronchoskopii wirtualnej. Skierowany jest zarówno do początkujących, jak i średnio zaawansowanych lekarzy zainteresowanych tym tematem.

Program kursu obejmuje m.in.,
– podstawy anatomii,
– wykonanie i opisanie badania bronchoskopowego,
– pobieranie materiału do badań,
– zakażenia układu oddechowego,
– intubację przy użyciu bronchofiberoskopu,
– bronchoskopia w sytuacjach zagrożenia życia.

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w małych, maksymalnie 4-osobowych grupach ćwiczeniowych (6,5h), zajęcia teoretyczne (2h)

Szkolenie poprowadzą lekarze z Kliniki Pneumonologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

– dr n. med. Piotr Korczyński
– dr hab. n. med. Katarzyna Górska
– dr hab. n. med. Marta Dąbrowska

Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wystawiane zostaną z logo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Miejsce szkolenia: 

Centrum Symulacji Medycznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
Stefana Banacha 1a, blok C (parter)
02-097 Warszawa
kursy@wuminvestment.com
tel. 22 57 20 485

Koszt uczestnictwa: 1400 zł   
W ramach ceny szkolenia organizator zapewnia udział w kursie/szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz catering: w formie przerw kawowych i przerwy obiadowej.
Zapraszamy i do zobaczenia!

           
Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo prosimy zgłaszać:
– Za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line na stronie www.wuminvestment.com zakładka – Oferta szkoleniowa
– Pocztą elektroniczną: kursy@wuminvestment.com
– Telefonicznie: 22 57 20 485

Po zgłoszeniu uczestnictwa należność prosimy wpłacić na konto: Bank Millennium SA
94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: 20.10.2019, imię i nazwisko uczestnika)

   Opłata za uczestnictwo: do 30 września od 01 października
1350 zł 1400 zł
           
Warunki rezygnacji

Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: kursy@wuminvestment.com. Termin bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w kursie/szkoleniu upływa 04 października 2019 r., po tym terminie nie zwracamy kosztów uczestnictwa.

           
Adres organizatora

WUM Investment Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
e-mail: biuro@wuminvestment.com
nr telefonu 48 22/572 04 85

 

Materiały szkoleniowe są wydawane w pierwszym dniu kursu.