Centrum Symulacji Medycznych

Nowoczesne, wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych będzie umożliwiać Studentom WUM naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Chcemy dostarczać najnowsze metody nauczania i odzwierciedlać postęp technologiczny. Obecnie działa małe Centrum Symulacji Medycznych zlokalizowane w SPCSK WUM Banacha 1a, parter, blok C.

Kampus WUM CSM
Kampus WUM 1

Kadra Centrum Symulacji Medycznych

Personel centrum to lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i położne zatrudnieni jako etatowi pracownicy CSM. Są oni przeszkoleni w zakresie obsługi symulatorów wysokiej wierności oraz trenażerów i odpowiedzialni za stronę techniczną obsługi zajęć w stałej współpracy z nauczycielami akademickimi.

nowoczesne metody kształcenia

sale wysokiej wierności

sale egzaminacyjne OSCE

CSM WUM_logo

sale dydaktyczne

sale niskiej wierności

centrum kadawerowe

fantomy różnorodnego przeznaczenia

filmy instruktażowe

baza scenariuszy symulacyjnych

zawody symulacyjne

nowoczesna aparatura

sala umiejętności stomatologicznych

Nowe Centrum Symulacji Medycznych

przeznaczone dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, to:

6 sal symulacji wysokiej wierności, w tym: blok operacyjny, 2 sale intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, sala porodowa, sala pielęgniarska wysokiej wierności oraz 6 pomieszczeń kontrolnych

10 sal symulacji niskiej wierności, w tym: 3 sale symulacji z zakresu ALS, 3 sale symulacji z zakresu BLS, 3 pracowanie nauki umiejętności technicznych oraz sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych

12 sal dydaktycznych, w tym: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz 10 sal egzaminu OSCE

sala nauki umiejętności stomatologicznych oraz centrum kadawerowe