Wybierz najpierw nazwę kursu i datę: *

Bronchoskopia w Oddziale Intensywnej Terapii kurs dla anestezjologów 20.06.2020 (sobota) godz. 9:00-18:30Bronchoskopia w Pulmonologii 21.06.2020 (niedziela) godz. 9:00-18:30



Dane osobowe:




Adres korespondencyjny:



Dane rozliczeniowe ( dane do faktury jeśli wymagana)




Oświadczenia:








* - pola wymagane


Złożenie Formularza zgłoszeniowego oznacza zawarcie umowy sprzedaży i pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.



Regulamin kursu/szkolenia
Polityka prywatności